Business Owner of Recruitment Application in Golden Gate Restaurant Group 2022 at Hanoi, Hanoi, Vietnam

Website Golden Gate Restaurant Group

This Job Listing is about Golden Gate Restaurant Group in Hanoi, Hanoi, Vietnam 2022

Mô tả công việc

 • Phối hợp chặt chẽ với Team Quản lý dự án, nhóm Phát triển ứng dụng, Team Thiết kế, Marketing và các bộ phận như Phòng Thu hút nhân tài, F&B Operation… để hình thành và xây dựng giải pháp phù hợp cho cả người dùng và khách hàng.
 • Xác định chỉ số cho các tính năng. Theo dõi và đánh giá các tính năng / sản phẩm sau khi ra mắt.
 • Tìm hiểu và đề xuất những cải tiến mới dựa trên dữ liệu thu thập được và phản hồi từ người dùng hoặc khách hàng.
 • Đưa ra yêu cầu/ điều phối công việc cho các bộ phận: Dev, Tester, BA…
 • Phát triển và thử nghiệm tính năng mới hoặc các tính năng hiện tại để giải quyết vấn đề và kiểm tra xem các tính năng, đảm bảo hoạt động hiệu quả
 • Vận hành sản phẩm, khắc phục các lỗi phát sinh sau khi app vận hành
 • Vận hành / quảng bá sản phẩm và phối hợp các bên liên quan sau khi Lauchin

Yêu cầu chuyên môn

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm với tư cách là một Product owner hoặc các vị trí công việc tương đương
 • Kinh nghiệm quản lý vận hành sản phẩm hoàn chỉnh
 • Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối các bên liên quan
 • Kỹ năng quản trị thời gian tốt, theo sát kế hoạch
 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý sản phẩm: Nhân sự/ Tuyển dụng…


Company: Golden Gate Restaurant Group
Vacancy Type: Full Time
Job Location: Hanoi, Hanoi, Vietnam
Application Deadline: N/A

Apply Here

Jobzyy.com

To apply for this job please visit .